SANDBOX MODULAR dIFFUSERS

Verbeter je akoestiek zonder energie-verlies

Geluid diffuus maken

Geluid gedraagt zich in veel opzichten hetzelfde als licht. Als je met een lamp in een spiegel schijnt wordt het licht weerkaatst. Bij geluid werkt het net zo, elk hard oppervlak werkt als een spiegel voor geluid. Daarom galmt je stem in de badkamer meer dan in de woonkamer. Die galm die je hoort is een geluidsgolf die weerkaatst wordt.

Geluidsgolven zijn in feite luchtdeeltjes die elkaar in beweging zetten, waarbij hoge frequenties kortere golven vormen dan lage frequenties. Bij absorbtie wordt de energie van zo’n geluidsgolf omgezet in warmte en verdwijnt uit de ruimte. Daarmee gaat de ruimte rustiger klinken. Voor een booth is dat zelfs wenselijk, maar soms wil je dat niet. En dan is diffusie een uitstekend alternatief.

Bij diffusie wordt een geluidsgolf wel gereflecteerd, maar met een andere timing of in andere richtingen. Gecontroleerde reflecties dus, die veel minder hinderlijk zijn maar wel de energie en levendigheid in een ruimte behouden. Diffusie in een compacte ruimte kan helpen om de ruimte akoestisch “groter” te maken en wordt altijd ingezet i.c.m. absorbtie en/of laagbehandeling.

We kunnen diffusers ook tunen. SANDBOX Diffusers worden met de hand vervaardigd en kunnen dus worden afgestemd op je specifieke ruimte. Ze zijn leverbaar in elke RAL-kleur of outfinish.

Quadratic Residue Diffusers

QRD (Quadratic Residue Diffusers) zijn opgebouwd uit vakken van verschillende dieptes die geluid reflecteren met lichte timingverschillen. Zo ontstaat een mix van lichte fase-verschillen waardoor het gereflecteerde geluid diffuus wordt. Een QRD werkt heel gelijkmatig op een breed deel van het frequentiespectrum en kan op een verticaal vlak werken of horizontaal, afhankelijk van de plaatsing. 

Met diffusers kunnen we reflecties beïnvloeden in een ruimte op een andere wijze dan – of in combinatie met – absorbers. Diffusers werken b.v. uitstekend op achterwanden en op de eerste reflectiepunten. QRD diffusers hebben ook invloed op de “perceived space”, m.a.w. ze kunnen (kleinere) ruimtes akoestisch “groter” laten klinken.

1D of 2D Diffusers

Je kunt diffusers ook onderscheiden op basis van het spreidingsvlak; horizontaal, verticaal of beiden. Een QRD is feitelijk een 1D-diffuser, en een Skyline een 2D.

M
aar er zijn ook varianten waarbij het geluid verspreid wordt door de vorm van de diffuser. Een 1D-diffuser ziet er dan uit als een halve cylinder die horizontaal of verticaal geplaatst kan worden en het geluid verspreidt in het gekozen vlak. 

Een 2D diffuser is meer een halve bol die het geluid zowel horizontaal als verticaal verspreidt. 

Skyline diffusers

In de tweede helft van de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan naar de werking van diffusers, en daar zijn uitstekende wiskundige formules uit voortgekomen. Met behulp van die formules kunnen we diffusers bouwen die heel specifieke frequentie-gebieden aanpakken.

Skyline diffusers ontlenen hun naam aan de gelijkenis met de skyline van steden en lijken qua werking wel op QRD’s, alleen werken skylines zowel in horizontale als verticale richting. Gecombineerd met fraai gestoffeerde absorbers en basstraps geven houten elementen bovendien een mooie sfeer.