METEN IS WETEN

We brengen de ruimte-akoestiek in kaart voor weloverwogen keuzes

Room Acoustics

Er zijn veel aspecten meetbaar als het om akoestiek gaat, maar Studioguys beperkt zich tot ruimte-akoestiek en overspraak in studio’s.

Allereerst kijken we naar de toepassing. De galmtijd in een booth of een ruimte waar spraak wordt opgenomen voor luisterboeken, podcasts e.d. zou idealiter rond de 0,2s moeten liggen. Als dat veel langer is wordt de ruimte hoorbaar in de opname en dat is meestal niet wenselijk.

In een liveroom, waar b.v. drums of vleugel wordt opgenomen is de beoogde galmtijd meestal iets langer, 0,3s met een lichte rise in het laag, vanaf ca. 250Hz. Daar geldt dat de ruimte juist iets aan karakter kan toevoegen aan de opname. En in een controlroom waar opnames beoordeeld of gemixt worden gelden weer andere normen.

RT60

Wanneer we de beoogde galmtijd hebben bepaald kunnen we per frequentieband meten hoe lang het duurt voor een frequentie met 60dB is uitgedoofd (RT60 meting) en dat is een belangrijke indicator. 

Hoewel RT60 een ééngetalsindicator is worden de meetresultaten weergegeven per frequentieband. Op basis daarvan kunnen we precies herleiden hoeveel materialen nodig zijn voor welke frequentie.

Wanneer Studioguys de oplossing levert zijn de kosten voor de meting voor ons. We doen in dat geval ook een meting ná het plaatsen van de akoestische aanpassingen, zodat je kunt zien wat het resultaat is.


Geluidsoverdracht

Soms is een studio bedoeld voor meerdere funkties die min of meer gelijktijdig moeten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kun je te maken krijgen met dagdosismetingen, een werkplek-analyse of gevelbelasting bij b.v. een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Geluidsoverdracht naar aangrenzende ruimtes heeft vooral betrekking op isolatie en in mindere mate met ruimte-akoestiek. In dergelijke situaties kunnen we desgewenst geluidsniveau-metingen uitvoeren om de geluidsisolatiewaarde van wanden, deuren en plafonds in kaart te brengen.